söndag 27 april 2008

Lite bilder från en tur på skogen

För att stilla nerverna så får man skjuta dom me kameran så länge;-)


tisdag 15 april 2008

Här är det jag letat fram så här långt.

Här är 23 individer i bergskommun som jag hittat och fler kommer inom sinom tid. och jag ber om ursäkt för namn på ställen kan vara fel för jag har tagit dom från kartan.
M3 1 prov mellan putten och lövsåsen
M4 8 prover från osvalen i V till valhall i Ö båda sidor om storsjön
M6 1 prov strax norr om gräftåvallens fpl
M7 1 prov mellan storsjöloken och lövsta
M8 1 prov strax NO om dovelsås
M11 2 prover, ett norr om röjan och ett vid gränsmyrberget
F13 1 prov vid svartmorhöjden (dalegiela)
F21 3 proverfrån viggesågen till mellan börtnan och flåsjödammen
F23 5 prover i en triangel mellan vitvattskölen, sörtjärn, göranberget
f30 17 prover från stornällsjön i N till strax söder om rätan, från strax söder om kvarnsjö i V till digerberget i Ö
M125 1 prov vid granmyrflon i manntallåsens naturreservat
M126 1 prov vid bodsjöhöjden, häggsåsbodarna
M130 3 prover från önsta via kusböle till häggsåsmyren
M131 1 prov strax söder om hållvallen (storsjö)
M132 2 prov ett mellan storåsen,västeråsen och ett mellan vågarna och salsån
M133 2 prover ett vid östertaket och ett vid västersvartåsen
M135 1 prov mellan kölbrännan och vältstadkojan
M137 2 prover ett i dalåsen och ett i svedje
M162 4 prover i SV linje från finnsvedbodarna mot korsningen v315, digerbergsvägen
M163 3 prover alla vid örnbergssjön, finnsvedbodarna
M164 7 prover från brynje i N till Nyslåtten i S, Äldbodarna i V till Örevattnet i Ö
M165 3 prover i rak SÖ linje från bergsviken till strulbodarna
M177 13 prover från Brynje i N till Klaxåsen, Nederhögen i S, Nästeln i V till Örasjön i Ö

Denna björn inventering förbryllar mig lite!

Jag kan inte riktigt släppa det här med dom nyss släpta siffrorna, För enligt länsstyrelsen så har de ju bara analyserat 3000 av de 5268 prover som togs det är ca 57 procent av proverna som alltså analyserats. av dessa så var det bara ca 2400 som dom kunde hitta dna från björn i.
Utifrån dessa analyser så har de då sett att de kom från 684 unika individer dvs att en och samma björn förekom i snitt på 3,5 prov.
Det är sen jag blir lite konfunderad, att utifrån dessa siffror och med olika metoder så kommer de fram till att det finns mellan 700-1000 björnar i länet!!??!!?? Hur är det möjligt?
De menar alltså att det är det minsta möjligt att i "bästa" eller "värsta" fall finns endast 14 björnar som lyckats slippa undan analys i länet, Tittar ni på kartan nedan för vart proverna är insamlade så är det bra stora arealer som det inte är taget något prov på, och sen drar ni bort ca 40%(dvs 2268st) av prickarna ni ser på måfå så blir det stora hål att kasta 14 björnar i.
Tittar jag lite snabbt på datan som är på rovbase så ser ja ju att de går tätt inpå varandra men det är svårt att sitta å analysera dessa data på "fri hand".

måndag 14 april 2008

Slänger in kartan igen


På där proverna togs, eftersom jag gjorde länk av den nedanför ....

Björn inventeringen är delvis klar


Så här skriver länsstyrelsen på sin hemsida:
Analyserade prover
Av de 5268 spilllningsprover som samlades in under hösten 2006 har 3000 prover valts ut genom ett slumpvis urval. De 3000 proverna har DNA-analyserats vid Laboratiore d'Ecologie Alpine (LECA) i Grenoble i Frankrike. Anledningen till att vi tvingats göra ett urval av 3000 prover i stället för att analysera samtliga är att varje analys är mycket dyr och att laboratoriet haft begränsade möjligheter att göra alla analyser.Effekten av att inte analysera alla prover ger en något större osäkerhet i det slutliga resultatet på så vis att avståndet mellan den troliga minimum- och maximumsiffran blir större. Det innebär också att några individer inte presenteras på resultatkartan. Urvalet bedöms dock ha en mycket liten påverkan på den slutliga beståndsberäkningen.Från de 3000 utvalda proverna har man funnit DNA från björn i över 80% av proverna. Detta kan jämföras med analyserna i Västerbottens län där endast 56% av proverna gick att använda för vidare analyser.
Resultat av analysen
Utifrån de utvalda proverna kan man särskilja 684 unika individer varav 323 stycken (47,2%) är hanar och 361 stycken (52,8%) är honor.Av de 684 unika individerna är flera funna även under tidigare inventeringar. Tre individer är även återfunna i Västerbottens län, 17 individer även i Västernorrlands län och 14 individer har även återfunnits i Dalarna /Gävleborgs län.Urvalet är av prover är så stort att det ger en mycket god uppfattning om att antalet björnar ligger inom intervallet 700-1000 stycken. Genom olika beräkningsmodeller har det Skandinaviska Björnprojektet bearbetat de insamlade datamängderna. De olika modellerna ger olika resultat där den modell som ger lägst skattning ger en population på strax över 700 individer medan den modell som ger högst skattning hamnar strax under 1000 björnar för länet som helhet. Resultaten är preliminära och delar kan komma att ändras inför den slutliga rapporten som presenteras i juni.
Var i länet finns björnarna?
Den geografiska fördelningen följer den förväntade och visar en snarlik bild jämfört med de björnobservationer som samlas in av Jägareförbundet under den första veckan man jagar älg.Populationen i Strömsunds kommun uppvisar det förväntade. Björnstammens täthet i kommunen motsvarar mer än väl de tätaste björnpopulationerna i jämförbara områden i världen. När det gäller gränskommunerna Krokom och Ragunda befäster resultaten att områdena har en fast etablerad björnstam med en hög täthet i gränserna mot Strömsund.Analyserna visar även att vi har enstaka honor som etablerat sig i de centrala delarna av länet även om de till antalet är förhållandevis få.En stor utmaning för förvaltningen kommer vara hur man skall hantera de tre unika honor som identifierats i området kring Håckren strax norr och nordost om Oviksfjällen i Åre kommun. När det gäller Bergs kommun bekräftar resultaten den tidigare uppfattningen om en hög täthet i anslutning till gränsen mot Härjedalen och att tätheten snabbt avtar norr om Ljungans dalgång.Resultaten visar entydigt att även Härjedalens kommun har mycket björn i jämförelse med de flesta andra områden i Sverige. Härjedalspopulationen når dock inte ända upp till den täthet som länsstyrelsen tidigare har räknat med och uppnår endast omkring 2/3 av den population som återfinns i Strömsunds kommun.

torsdag 10 april 2008

Varför bli förvånad? De e bara mitt liv i ett nötskal.


Skulle iväg me bilen en sväng igår och hade bråttom pga olika orsaker och tänkte inte riktigt klart, mitt på byn så blir jag invinkad av polisen och kommer i denna stund på att jag så klart denna gång glömt bältet (min tur som vanligt, det slår aldrig fel)...Så ja stannade , fick blåsa och gå ut och sätta mig i deras buss...så roligt.

Jaja inte mycke att göra åt, så hon aspiranttjejen sätter sig och skriver böteslappen och undrar om jag bestrider den eller om jag godkänner den? Få se nu de va 1,2... ja säg ca 5 poliser som såg mig utan bälte så de blir ju ert ord mot mitt. Klart som fan de bara e å skriva på svara ja.

Va kostar de här då?
-Ja de blir ju 1500 kronor säger hon.

så när det är underskrivet å klart så sätter ja mig i bilen å blåser iväg. På vägen sen så börjar ja fundera att de e konstigt att de va dyrare att köra utan bälte an att köra oskattat för de kostar ju bara 1000 spänn. Ja menar skatten ska ju gå till vägarna, förbättringar mm medans de måste väl va upp till mig om jag gör illa mig om ja kör på tok, eller?

Ja grunna på de där ett tag så klack de till, just ja de e så dom tänker de rackarna. Om jag kör på tok och blir skadad eller invalid så kostar jag ju pengar men har jag bälte och klarar mig fint så kan jag fortsätta att arbeta och betala en jävla massa skatt, staten får sitt och jag en stackars underbetald,undernärd sparris kan blir urkramad ännu mer.

Men de e bara å bryta ihop å gå vidare. Om jag känner mig själv rätt så lär jag ju krocka med en älg imorrn som bryter benat och jag får betala för sveda och värk till staten som därefter sätter dit mig för jaktbrott eftersom det inte är tillåtet att jaga älg nu och att jag använde ett klass2 vapen, då min lilla bil jag bytt till mig inte kommer upp i de 2700joule som krävs för att räknas till klass1.
Så go å gla kexchokla

fredag 4 april 2008

Konstigt fenomenSen i onsdags då ja la upp de 3 bilderna på chefen, teknikern och fikanissen så har antalet läsare plötsligt fördubblats...och ska ja erkänna så är jag ju väldigt sugen på att slänga upp en massa bilder jag har på div persomer i div utstyrslar, miner och situationer bara för att se hur högt det går att få besökar antalet. Ja vet att de ju inte e jakt relaterat men bara för att de ska hända lite grejer så de blir lite förändring....hmmmm måste göra en lite test å se...börjar me 2 små