tisdag 30 juni 2009

Björnjakt 09

Jakttid
21 augusti 2009 - 15 oktober 2009.Björn får jagas bara under tiden från och med en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.

Tilldelning
I Jämtlands län tillåts för år 2009 jakt på 70 björnar.Området norr om E14 - högst 35 djur. Området söder om E14 - högst 35 djur.

Anmälan
Fälld björn ska, av jaktledaren utan dröjsmål och senast klockan 21.00 samma dag djuret fällts, anmälas till polisen på telefon 114 14. I samband med anmälan infomerar polisen jaktledaren hur man skall förfara med det skjutna djuret. Vidare informerar polisen jaktledaren om vem som är besiktningsman. Jaktledaren är ansvarig för att björnen besiktigas.
Påskjuten björn ska av jaktledaren omedelbart anmälas till polisen. Jaktledaren ansvarar också för att eftersök genomförs.

Information om kvarstående tilldelning
Telefonsvararen på 063-15 25 57 är aktiv under björnjakten och uppdateras dagligen vid klockan 21.00.

Nyheter i årets beslut
Naturvårdsverket beslutar att högst två hundar, som ställer eller förföljer en och samma björn under samma jakt, får användas samtidigt.

Björnhona med unge/ungar är fredade. Naturvårdsverket rekommenderar att årsunge av björn inte fälls. Storleken mellan årsunge och fjolårsunge kan variera mycket och det kan vara svårt att skilja dessa ålderskategorier åt i fält. Naturvårdsverket bedömer därför att det inte kan ställas ett krav på att jägaren ska kunna skilja dessa åt före skottet.

lördag 13 juni 2009

Film på när björn jagar älg.

Hittade den här snutten på när en älgko och kalv blir jagad av en lillnalle.
Tror att det är i vemdalstrakten så inte så långt bort....

http://www.youtube.com/watch?v=Bb5-3cInJYc&feature=player_embedded